mmeble24.pl

Regulamin sklepu internetowego mmeble24.pl

 • Właścicielem sklepu internetowego mmeble24.pl jest:
  M MEBLE Maciej Czubiński
  Lisice 16 62-660 Dąbie
  NIP : 6662114504
  REGON : 364449028
  Zwany w dalszej części regulaminu sprzedającym.
 • §1. Postanowienia ogólne
 • 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 • 2. Przedmiotem sprzedaży są towary prezentowane przez Sklep na stronie http://www.mmeble24.pl w chwili składania zamówienia.
 • 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
 • 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzania oraz wycofania towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących.
 • 5. Sklep nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej w siedzibie firmy, ani w biurze handlowym.
 • 6. Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów prezentowane na stronie Sklepu wzory kolorów, materiały oraz wymiary mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.
 • 7. Do korzystania z usług Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu korzystający powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi: przeglądarka Internet Explorer w wersji co najmniej 6.0. lub Firefox w wersji co najmniej 2.0., monitor o rozdzielczości minimum 1024x768, włączona obsługa Cookies i Java Script.
 • §2. Składanie zamówień
 • 1. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać przez całą dobę.
 • 2. Celem złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać wybrany przez siebie towar do koszyka produktów, a następnie wskazać w koszyku sposób odbioru i płatności.
 • 3. Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez Kupującego jest możliwa w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. W tym celu należy skontaktować się ze Sklepem poprzez pocztę e-mail.
 • 4. Kupujący może wybrać jeden z poniższych sposobów realizacji płatności: przelewam na rachunek bankowy Sklepu
 • §3. Realizacja zamówień
 • 1. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy rejestracji lub przy wypełnianiu formularza zamówienia prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 • 2. Czas realizacji zamówienia podany jest na karcie produktowej towaru i wynosi od 4 do 5 tygodni. Termin realizacji konkretnego zamówienia jest podany także w indywidualnej, szczegółowej ofercie handlowej kierowanej do Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia. O dokładnym terminie dostawy Kupujący jest każdorazowo informowany z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 • 3. Sklep realizuje wysyłkę zamówionych towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej lub własnym transportem, a przy większych gabarytowo towarach za pośrednictwem przewoźników, którzy współpracują bezpośrednio z producentem.
 • 4. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie możliwe do zrealizowania, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie zawiadomiony, najpóźniej jednak w ciągu maksymalnie 7 dni od dnia zawarcia umowy, zaś Sprzedawca zwróci w tym czasie otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną. Zamiast zwrotu pieniędzy Kupujący może ponadto wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
 • 5. Kupujący otrzymuje dowód zakupu, tj. paragon lub fakturę VAT wraz z towarem lub w formie elektronicznej.
 • 6. Z uwagi na charakter sprzedawanych towarów koszty dostawy są naliczane indywidualnie do każdego zamówienia i są uzależnione od specyfikacji zamówienia oraz odległości na jaką towar jest transportowany. Informacja o kosztach dostawy umieszczana jest w ofercie handlowej wysyłanej do Kupującego po złożeniu przez niego zamówienia. Koszty dostawy doliczane są do zamówienia i ponoszone są przez Kupującego.
 • 7. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia mebli do lokalu Kupującego. Meble mogą zostać wniesione przez kierowcę wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu warunków.
 • 8. Aktualny status realizacji zamówienia Kupujący może sprawdzić po zalogowaniu się na swoje konto (na stronie głównej Sklepu).
 • 9. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu uszkodzenia w obecności kuriera. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może istotnie utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sklepu lub firmy kurierskiej oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.
 • §4. Reklamacje
 • 1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego towaru.
 • 2. Kupującemu przysługuje reklamacja z tytułu rękojmi sprzedawcy.
 • 3. Zaleca się składanie Reklamacji pisemnie na adres Sklepu lub e-mailem na adres: sklep@mmeble24.pl
 • 4. Przed złożeniem reklamacji Sklep zaleca skontaktowanie się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 • 5. Kupujący z tytułu rękojmi może żądać:
  - doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę,
  - wymianę na nowy (chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów),
  - stosownego obniżenia ceny,
  - odstąpienia od umowy.
 • §5. Prawo odstąpienia od umowy i zasady zwrotów
 • 1. Kupujący mający status konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • 3. W razie odstąpienia konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • 4. Koszty przesyłki zawierającej zwracany towar obciążają konsumenta.
 • 5. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • 6. Sklep zaleca odsyłanie zwracanego towaru w zabezpieczonym opakowaniu wraz z dokumentem sprzedaży oraz innymi dokumentami dołączonymi do towaru (np. instrukcją, gwarancją, itp.)
 • 7. Pieniądze za towar wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przez konsumenta przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy przez konsumenta.
 • 8. W przypadku pozostałych Kupujących, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
 • §6. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 • 1. Kupujący wypełniając formularz rejestracyjny w Sklepie oświadcza, że podane w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym.
 • 2. Wypełniając formularz rejestracyjny Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • 3. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sklepu nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji zamówienia.
 • 4. Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Projekt i wykonanie: bypixel.pl